From '97 Till Infinity: Juggs v. Flanzo/Garageland